Финансово посредничество

 

Международна експертиза с познание на българския пазар и потребител


Ако твоята цел е успехът, присъедини се към нас!


БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ
за хора с предприемачески дух и желание за кариера и високи доходи.


Life Partners е компания за финансово посредничество от съвършено ново поколение.


Научи повече за бизнес възможностите

За Life Partners

КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Да им помогнем да създават по-добро, по-сигурно и по-богато бъдеще. Да бъдем надежден партньор във всеки важен момент от живота.

КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Да направим финансовите услуги лесни, достъпни и разбираеми за всички. Да подкрепяме и подпомагаме образованието и просперитета на цялото общество.

КЪМ НАШИЯ ЕКИП

Да подсигурим идеалните условия за изграждането на собствен бизнес в едно голямо семейство. Да споделяме знания, опит и усилия за постигането на личните и професионални цели на всеки.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да създаваме общност от експерти и клиенти, които просперират.

Да предоставяме възможност за успешен, устойчив и печеливш бизнес на онези, които търсят професионална реализация.

Да осигурим достъп на всички до прозрачни, първокласни, разбираеми и полезни финансови продукти. Да бъдем подкрепа при всеки финансов избор и предизвикателство в живота на нашите клиенти, осигурявайки адекватни решения.


Защо ние


В Life Partners сме посветени на това да селектираме най-добрите финансови услуги от целия финансов спектър – Общо и Животозастраховане, Спестовни и Пенсионни продукти, Инвестиции във финансови инструменти, Инвестиционни Фондове, Потребителско и Ипотечно кредитиране.


Чрез индивидуален подход и персонален анализ подбираме най-подходящите решения за всеки клиент. И понеже знаем, че живеем в динамична постоянно променяща се среда, оставаме заедно и подсигуряваме обслужване, което да гарантира, че адаптираме изборите си спрямо новите обстоятелства.

Вижте повече за нас

Изпратете ни запитване


    Чрез използването на формата за контакт, Вие се съгласявате да използваме предоставените в нея лични данни, за обратна връзка с Вас и за предоставяне на поисканата от Вас информация. Вие също така ще се считате за информирани относно Политиката ни за конфиденциалност.