5 предимства на Застраховката Живот, свързана с инвестиционни фондове

9 най-чести грешки при личните финанси, които да избягвате
юни 17, 2021

5 предимства на Застраховката Живот, свързана с инвестиционни фондове

Какво e Застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондове?

Застраховката Живот, свързана с инвестиционни фондове е застрахователен продукт, който комбинира застрахователни и инвестиционни ползи в един план. Представлява достъпен и лесен за ползване дългосрочен спестовен инструмент.

Но защо да я изберете, какво я отличава от традиционните начини за спестяване?

Ето 5 безспорни ползи и преимущества, които ще получите от Застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондове.

1. Имате застраховка Живот

Тя осигурява застрахователно покритие за живот, което е основно предимство пред традиционните спестовни инструменти. Така не само помага на парите ви да растат, но и защитава бъдещето на вашите близки от неочаквани обрати в живота. Ако сте си поставили за цел да спестите определена сума за образованието на децата си например, чрез такъв продукт вие си гарантирате, че ако ви загубят преди да сте успели да го направите, сумата все пак ще е налична за тях.

2. Защита от инфлация

Никой не желае да спестява в продължение на 15, 20 или дори 30 години и да се окаже, че спестените пари са „изядени“ от инфлацията и вече не струват нищо.

Спестяванията, които правите чрез Застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондове, се инвестират в различни финансови инструменти, което е гаранция за запазване на покупателната им способност. Този род инвестиции традиционно носят доходност по-висока от инфлацията. По този начин дават възможност спестяванията да имат реална доходност за инвеститорите. В съвременните продукти можете да избирате сред поне няколко предлагани инвестиционни подхода, така че да се чувствате максимално комфортно.

3. Данъчни облекчения

Да, точно така! Като застраховка Живот притежанието на този тип продукти ви дава право на данъчни облекчения. За да се възползвате от тях при подаването на данъчната си декларация трябва да представите служебна бележка от вашия застраховател, която удостоверява платените от вас суми. Това е начин държавата да стимулира хората да предприемат постъпки, за да се погрижат за бъдещето си.

Още нещо по отношение на данъците: доходът от тази категория продукти е необлагаем и за него не дължите данък печалба.

4. Несеквестируемост

Тази тъй „благозвучна“ дума обаче означава много и ни показва едно безспорно предимство на Застраховката Живот, свързана с инвестиционни фондове. Сумите и обезщетенията от този род застраховки се ползват със защита от закона и не подлежат на запор.

5. Застрахователна защита

Накрая, но не на последно по-важност място, трябва да споменем, че повечето застрахователни компании ще ви предложат множество застрахователни покрития за заболявания и злополука, които можете да добавите към вашата Застраховка Живот, свързана с инвестиционни фондове

Бонус полза: С регулярността на плащанията и дългосрочната си перспектива застраховките Живот, свързани с инвестиционни фондове, възпитават навик за редовни и дисциплинирани спестявания, което е ключът към успешното дългосрочно финансово планиране.