Стъпките към финансова свобода или „Йерархия на финансовите потребности“

9 най-чести грешки при личните финанси, които да избягвате
юни 17, 2021

Стъпките към финансова свобода или „Йерархия на финансовите потребности“

В наши дни всички познават или поне са чували за пирамидата на Маслоу.

Създадена е от поведенческия учен Ейбрахам Маслоу, който пише „Теория на човешката мотивация“ през 1943 г и твърди, че хората по света са повлияни от „йерархия на потребностите“.

Тази теория подрежда човешките нужди на пет нива, като тези в долния край на пирамидата трябва да бъдат задоволени, преди да се фокусираме върху следващото ниво. В основата са физиологичните нужди като сън, храна и подслон, а на върха й стоят уважението и самоусъвършенстването. Експерти от New York Life Investments изследват как теорията на Маслоу се прилага към нашите финансови нужди.

Кои са петте нива в йерархията на финансовите нужди?

Паричен поток и основни нужди:

Отнася се до осигуряването на средства за основните, включително нашите физиологични нужди, в това число храна, жилище и ежедневни разходи.

Финансова безопасност:

Тук идва незаменимата роля на застраховките и спешния фонд за непредвидени събития и рискове. Това са двата основни стълба, които са в състояние да защитят стандарта на живот на едно домакинство в труден за него момент. Спешният фонд или „бели пари за черни дни“, както често ги наричаме, трябва да може да осигури тримесечни разходи за живот в случай на злополука, неочакван здравословен или семеен проблем, загуба на работа или големи непредвидени разходи от битов характер. Задължителен партньор на вашия спешен фонд обаче е застрахователната грижа както за дома и имуществото, така и за здравето.

Финансово благосъстояние:

Това включва инвестиции, изплащане на дългове и кредит, спестяване за пенсиониране. На това ниво фокусът се измества към нарастващите активи за дългосрочен успех и дълголетие.

Финансова свобода:

Дългосрочните грижи и образованието на децата са включени в тази категория, заедно с пенсионни спестявания и ваканции. Тези финансови нужди са свързани с нуждите от уважение и удовлетвореност от личните постижения.

Наследство:

Придобиването на имоти и планирането на бизнес приемствеността попадат в тази категория, свързвайки се със себеутвърждаването в пирамидата на Маслоу.

Естествено финансовите нужди могат да се променят в зависимост от дадена ситуация. Но като общо правило придвижването по този път може да помогне за създаването на дълготрайна пътна карта за финансовото здраве.

Тенденцията към повишаване продължителността на живот в България кара хората да бъдат все по-загрижени за осигуряването на достатъчно спестявания за пенсиониране. Тъй като разходите за здравеопазване и образование у нас продължават да растат, с тях расте и загрижеността на домакинствата. Основателни са притесненията на хората за това дали ще могат да плащат сметките си и за възможността да си осигурят здравни грижи в годините след пенсиониране. Едва след като се погрижат за тези нужди, те могат да се съсредоточат върху върха на пирамидата, като се грижат за придобивки, насочени към наследство.

Управлението на финансите е от голямо значение. За да се изкачвате в йерархията на финансовите нужди, осигурете си стабилен финансов план. Особено във време на несигурност хората се нуждаят от рамка, която да отчита променящите се житейски обстоятелства като нова работа или покупка на жилище. И когато се придвижват нагоре по всяко стъпало на пирамидата трябва да осъзнаят, че може да се наложи да адаптират подхода си, за да преследват най-добре финансовите си цели.

Повишената запознатост с финансовите нужди може да помогне на хората да направят по-информиран избор както на микро, така и на макро ниво – от ежедневни покупки до дългосрочни инвестиционни решения.